Türkiye’den emekli olmak ister misiniz?

/, Zeynep Polat/Türkiye’den emekli olmak ister misiniz?

Türkiye’den emekli olmak ister misiniz?

Yurtdışında yaşayan Türk Vatandaşlarının son dönemlerde en çok merak ettikleri konu Türkiye’den nasıl emekli olabilecekleri konusudur.

10.09.2014 tarihli 6552 sayılı “İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması ile Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun” ile 08.05.1985 tarihli 3201 sayılı “Yurtdışında Çalışan Türk Vatandaşlarının Yurtdışında Geçen Sürelerinin Sosyal Güvenlikleri Bakımından Değerlendirilmesi Hakkında Kanun” da yapılan değişiklikle birlikte;

yurtdışında yaşayan Türk vatandaşları yurtdışında geçirdikleri süreleri belgelemek suretiyle, bu süreler karşılığında hesaplanacak miktarda primi Sosyal Güvenlik Kurumu’na ödeyerek emekli olmaya hak kazanırlar.

Peki hangi süreler borçlanılabilir?

18 yaşını doldurmuş Türk vatandaşlarının Türk vatandaşı iken yurtdışında geçen;

– sigortalılık süreleri

– sigortalılık süreleri arasında ya da sonunda her birinde bir yıla kadar olan işsizlik süreleri

-ev kadını olarak geçirilen süreler borçlandırılır.

Yurtdışındaki 18 yaşın doldurulmasından önceki süreler ile Türk vatandaşlığının kazanılmasından önce veya Türk vatandaşlığının kaybedilmesinden sonra sigortalılık, işsizlik ve ev kadını olarak geçen süreler borçlanılamaz.

Yurtdışı borçlanma için aranan şartlar nelerdir?

1- Türk vatandaşı olmak (borçlanılacak sürelerde ve başvuru tarihinde Türk vatandaşı olmak)

2- Yurtdışı sigortalılık sürelerini belgelendirmek (ev kadınlarının yurt dışında oturduklarını gösteren ikamet belgesi)

4- Yazılı başvuruda bulunmak

Borçlanma tutarı nasıl hesaplanır ve ödeme ne zaman yapılır?

Borçlanma tutarı hesaplanırken başvuru tarihinde geçerli olan günlük prime esas kazancın alt ve üst sınırları esas alınır. Buna göre başvuru tarihinde prime esas kazancın alt ve üst sınırı arasında başvuru sahibince seçilen tutarın %32’si borçlanılmak istenen gün sayısı ile çarpılır.

Örneğin 15.11.2016 tarihinde 10 yıllık borçlanma yapmak isteyen biri için hesaplama şu şekilde yapılır;

15.11.2016 tarihinde prime esas kazancın alt sınırı 54,90 TL ve  üst sınırı ise 356,85 TL (alt sınırın 6,5 katı olarak hesaplanır)’dır. Günlük ödenmesi gereken prim ise alt ve üst sınır arasında başvuru sahibince seçilecek tutarın %32’sidir.

Başvuru sahibi alt sınırdan ödeme yapmak isterse günlük prim tutarı;

54,90 x %32 = 17,568 TL’dir.

ve 10 yıl (3600 gün) için toplam ödemesi gereken tutar ise

17,568 x 3600 = 63.244,80 TL’dir.

Başvuru sahibi üst sınırdan ödeme yapmak isterse günlük prim tutarı;

356,85 x %32 =114,192 TL’dir.

ve 10 yıl (3600 gün) için toplam ödemesi gereken tutar ise

114,192 x 3600 = 411.091,20 TL’dir.

Borçlanma tutarı tebliğ edildiği tarihten itibaren 3 ay içerisinde ödenmelidir. Ödenmeyen borçlanma iptal edilir. 3 ay içerisinde borcun bir kısmı ödenmişse ödenen kısım kadar sigortalılık süresi işlenir ancak ödenmeyen kısım iptal edilir. Ödenmeyen kısım için yeniden başvuru yapmak mümkündür.

Aylık bağlanma şartları nelerdir?

– Yurda kesin dönülmüş olması ( Yurda kesin dönüşten kasıt; yurtdışında çalışmıyor olmak, işsizlik ödeneği almamak ve ikamete dayalı bir sosyal yardım ödeneği almamak)

– Aylık almaya yetecek prim gün sayısına isabet eden miktarda ödeme yapmak.

– Aylık bağlanması için gerekli olan prim/yaş/sigortalılık süresi gibi koşulları yerine getirmek

– Kuruma yazılı başvuruda bulunmak.

Yurtdışı borçlanma ile bağlanan aylıklar hangi hallerde kesilir?

Yurtdışı borçlanma ile aylık almaya hak kazanan kişi herhangi bir ülkede çalışmaya, işsizlik ödeneği almaya ya da ikamete dayalı her hangi bir sosyal yardım ödeneği almaya başlarsa bağlanan aylık kesilir.

Aylık bağlandıktan sonra  6 aydan uzun süreli yurtdışına çıkış yapanların yurtdışında çalışıp çalışmadıklarını, işsizlik ödeneği ya da ikamete dayalı bir sosyal yardım ödeneği almadıklarını gösterir belgelerini 6 aylık sürenin dolmasından itibaren 3 ay içerisinde kuruma vermeleri gerekir. Aksi halde aylık ödemeleri çalışmadıklarına dair belgelerin ibrazına kadar durdurulur. Bu belgeler ibraz edildiğinde ödeme durdurulduğu tarihten itibaren yapılmaya devam eder.

By | 2017-07-20T20:19:27+01:00 July 21st, 2017|Resmi İşlemler, Zeynep Polat|0 Comments

About the Author: